www.raamattupiiri.fi    

 Pelkkä teksti

1. MARIA KOHTAA JEESUKSEN

Teksti 1: Luuk.8:1-3

1. Sen jälkeen Jeesus kulki kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään julistaen ilosanomaa Jumalan valtakunnasta. Hänellä oli seurassaan kaksitoista opetuslastaan 2. sekä muutamia naisia, jotka hän oli parantanut taudeista ja vapauttanut pahojen henkien vallasta. Näitä olivat Magdalan Maria, josta hän oli ajanut ulos seitsemän pahaa henkeä, 3. Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen korkeita virkamiehiä, sekä Susanna. Lisäksi oli monia muita naisia, ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan.

Taustatietoja: Riivaustila tarkoittaa sitä, että ihmisen sisimmässä asuu pahoja henkiä, jotka ilmaisevat itsensä huutamalla ja raivoamalla. Riivaustilaa ei pidä sekoittaa mielisairauteen, se on enemmänkin sukua Saatanan palvonnan mukanaan tuomille ilmiöille. Riivatun ihmisen on mahdotonta elää normaalia elämää. Magdalan kaupunki sijaitsi Genesaretin järven rannalla ja se eli etupäässä kalastuksesta ja kyyhkysten kasvatuksesta. Koska Marialla ilmeisesti oli omia varoja, on hänen joskus arveltu olleen kyyhkysten kasvattaja. Evankeliumit tuntevat neljä Mariaa. Magdalan Mariaa ei pidä sekoittaa ilotyttöön, joka voiteli Jeesuksen jalat, eikä Betanian Mariaan, joka voiteli Jeesuksen ennen tämän kuolemaa. Mikään evankeliumi ei nimitä Magdalan Mariaa prostituoiduksi.

Seitsemän pahaa henkeä

 • Miksi Luukas tahtoi evankeliumissaan kertoa Mariasta nimenomaan tuon yhden taustatiedon, että hänessä oli asunut seitsemän riivaajahenkeä?
 • Miettikää millaista Marian elämä oli ollut silloin, kun hän oli seitsemän pahan hengen riivaama. (Miten riivaustila vaikutti Marian elämään, jos hän ei ollut naimisissa? Entä jos hän oli naimisissa?)
 • Millaiset riippuvuudet voivat sitoa meidän aikamme ihmisen samalla tavalla kuin pahat henget olivat sitoneet Marian?
 • Mitkä kaikki asiat muuttuivat Marian elämässä sillä hetkellä, kun Jeesus ajoi hänestä ulos seitsemän pahaa henkeä?
 • Naisesta puhuttaessa mainitaan Raamatussa usein hänen miehensä tai poikiensa nimet. Millaisia johtopäätöksiä voimme tehdä siitä, ettei Marian kohdalla mainita kumpaakaan?
 • Miettikää mahdollisia syitä, miksi Maria ei solminut avioliittoa jonkun Magdalan kalastajan kanssa pahoista hengistä vapauduttuaan?

Jeesus ottaa seurueeseensa naisia

 • Tuon ajan juutalaiset rabbit eivät koskaan opettaneet eivätkä huolineet seurueeseensa naisia. Miksi Jeesus toimi tässä suhteessa vastoin oman aikansa tapoja?
 • Miettikää niiden naisten motiiveja ja tunteita, jotka läksivät seuraamaan Jeesusta ympäri maata.
 • Mistä syystä Kuusas oli ehkä antanut vaimolleen luvan lähteä Jeesuksen seuraan?
 • Miettikää, millaiset Jeesusta seuraavien naisten keskinäiset suhteet olivat.
 • Miettikää, mitä käytännössä tarkoittavat nämä sanat: ”Kaikki nämä naiset avustivat Jeesusta ja opetuslapsia varoillaan”.
 • Millaisia asioita Maria koki ja oppi seuratessaan Jeesusta kolmen vuoden ajan? (Vastaus tämän tekstin ulkopuolelta.)
 • Mitä osoittaa Mariasta se, että hänen nimensä mainitaan yhden kerran tässä ja seuraavan kerran vasta Jeesuksen kuoleman yhteydessä?
 • Marian nimi mainitaan 19 kertaa evankeliumeissa, joista yhdeksän kertaa naisten nimiluettelossa. Mitä mielestänne osoittaa se, yhtä vaille jokaisessa listassa Marian nimi mainitaan ensin?

Da Vinci -koodi kysymykset:

 • Jos Jeesus ja Maria olisivat olleet naimisissa, niin mitä syytä aikalaisdokumenteilla olisi ollut se salata?
 • Seksuaalinen suhde avioliiton ulkopuolella oli taas ankarasti kielletty Mooseksen laissa ja kymmenessä käskyssä, jotka sitoivat myös Jeesusta. Jos tällainen suhde olisi ollut olemassa, mitä se olisi vaikuttanut Jeesuksen seuraajajoukkoon?
 • Vertaa Da Vinci -koodin Mariaa tämän evankeliumitekstin Mariaan.
 • Mikä mielestäsi on vaikuttavinta siinä kuvassa, minkä tämä teksti antaa meille Jeesuksesta?

Teksti 2: Matt.12:14; 15:1-2; 16:1

12: 14 Mutta fariseukset menivät ulos ja ryhtyivät suunnittelemaan, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä.

15:1-. Silloin Jeesuksen luo tuli Jerusalemista fariseuksia ja lainopettajia. 2. "Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat isien perinnäissääntöjä?" he kysyivät. "Hehän eivät pese käsiään, kun rupeavat syömään."

16:1 Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja saddukeuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja pyysivät häntä näyttämään merkin taivaasta.

 • Miettikää, miksi Jeesuksella oli paljon vihollisia, jotka tahtoivat hänelle pahaa?
 • Millä eri tavoilla Jeesuksen vihamiehet koettivat viedä häneltä hänen hyvän maineensa?
 • Millainen todistusvoima on mielestänne sillä tosiasialla, ettei yksikään aikalaisdokumentti kerro Jeesuksen vihamiesten syyttäneen häntä moraalittomasta elämästä? (Jos Da Vinci -koodin väite Jeesuksen ja Marian suhteesta olisi ollut tosi, miten Jeesuksen vihamiehet olisivat käyttäneet sitä hyväkseen?)

© www.raamattupiiri.fi