www.raamattupiiri.fi    

 Pelkkä teksti

5. MARIA KOHTAA YLÖSNOUSSEEEN HERRAN

Teksti: Joh.20:11-18

11. Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan 12. ja näki, että siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. 13. Enkelit sanoivat hänelle: "Mitä itket, nainen?" Hän vastasi: "Minun Herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu." 14. Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. 15. Jeesus sanoi hänelle: "Mitä itket, nainen? Ketä sinä etsit?" Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi: "Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois." 16. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Maria." Maria kääntyi ja sanoi: "Rabbuuni!" - se on hepreaa ja merkitsee: opettajani. 17. Jeesus sanoi: "Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo." 18. Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti: "Minä olen nähnyt Herran!" Sitten hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut.

Taustatietoa: Sana "rabbuuni" on voimakkaampi ja kunnioittavampi merkitykseltään, kuin sana rabbi (opettaja) ja sitä käytettiin myös Jumalasta puhuttaessa. Magdalan Maria kertoi varmaankin itse tämän tapauksen Johannekselle, joka liitti sen Jeesuksen elämänkertaan. Johannes kirjoitti evankeliuminsa viimeiseksi, noin 50 vuotta näiden tapausten jälkeen. Hän tahtoi kuvata sellaisia tapahtumia, mitkä muilta evankelistoilta olivat jääneet kertomatta.

Enkelit, jakeet 11-13

 • Miksi Magdalan Maria palasi haudalle, vaikka tiesi sen olevan tyhjä (11)?
 • Jos Marian majapaikka ja opetuslasten majapaikka olivat noin kilometrin päässä haudalta, niin paljonko aikaa ja energiaa Marialta oli tähän mennessä kulunut Jeesuksen jäljittämiseen (ks. myös Joh.20:1-2)?
 • Jeesuksen ristin juurella ja hautajaisissa ei mainittu Marian kyyneleistä mitään. Jos oletetaan, että Maria puhkesi itkuun vasta tässä vaiheessa, niin mikä sen aiheutti?
 • Olivatko Marian kyynelet mielestäsi turhia? Perustele vastauksesi.
 • Miettikää Marian suhdetta Jeesukseen niiden nimitysten perusteella joita hän tästä käytti (13, 16, 18)?
 • Enkelit saattoivat näyttää henkiolennoilta tai sitten tavallisilta ihmisiltä. Kummalta luulette heidän näyttäneen Jeesuksen haudassa?
 • Miksi Maria ei näyttänyt lainkaan hämmästyvän eikä kysellyt enkeleiltä, mitä he haudassa tekivät?
 • Miksi enkelit kysyivät Marialta itsestään selvää asiaa?

Maria ja Jeesus, jakeet 14-17a

 • Miksi Jeesus ei heti ilmaissut Marialle, kuka hän oli?
 • Miksi Maria ei tunnistanut Jeesusta heti hänet nähdessään?
 • Miksi Jeesuskin kyseli Marian itkun syytä; täytyihän hänen tietää vastaus omaan kysymykseensä?
 • Miten Maria ehkä arveli kuljettavansa Jeesuksen ruumiin sen nykyisestä olinpaikasta, ja minne hän aikoi sen viedä (15)?
 • Miksi Maria loppujen lopuksi tunnisti Jeesuksen juuri sillä hetkellä, kun tämä kutsui häntä nimeltä?
 • Mitä Maria ehkä tunsi sydämessään tajutessaan, että Jeesus elää?
 • Luuletteko, että Maria olisi tuossa tilanteessa halunnut heittäytyä Jeesuksen kaulaan? Perustelkaa vastauksenne.
 • Miksi Jeesus kielsi Mariaa koskemasta itseensä? Huomatkaa, että hän vähän myöhemmin kehotti Tuomasta koskemaan itseensä (jakeet 17 ja 27)?
 • Mitä tässä yhteydessä tarkoittavat Jeesuksen sanat: ”… sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö”? (17, vanha käännös)? (Milloin Maria siis saisi koskea Jeesukseen?)
 • Mitä miehet voivat oppia Jeesuksen käytöksestä miehenä tuossa tilanteessa?

Todistajan tehtävä, 17b-18

 • Mitä Jeesus itse asiassa väittää itsestään jakeessa 17?
 • Naisia ei tuohon aikaan kelpuutettu todistajiksi oikeuteen. Miksi Jeesus ilmestyi pääsiäisaamuna nimenomaan naisille ja antoi heille todistajan tehtävän?
 • Miksi Jeesus lähetti Marian viemään sanaa oppilailleen, vaikka tiesi, etteivät miehet uskoisi häntä?
 • Jeesus ei suostunut noudattamaan sellaisia yhteisönsä sääntöjä, joita piti epäoikeudenmukaisina. Hän esimerkiksi paransi sairaita sapattina ja seurusteli veronkerääjien ja porttojen kanssa, vaikka sai kaikesta tästä osakseen kritiikkiä. Mitä osoittaa se, ettei hän tehnyt Mariasta 12. apostoliaan Juudaksen tilalle?
 • Maria kertoi Jeesuksen sanat opetuslapsille, mutta ilmeisesti hän vaikeni kohtaamisen muista yksityiskohdista, kunnes ehkä vuosikymmenten kuluttua kuvasi ne Johannekselle (18). Jos tämä olettamus pitää paikkansa, miettikää, miksi Maria tahtoi ensin pitää tuon tapaamisen omana tietonaan.

Da Vinci -koodi kysymykset

 • Vertaa tämän tekstin Mariaa ja Jeesusta Da Vinci -koodin Mariaan ja Jeesukseen.
 • Miten tämä teksti kumoaa Dan Brownin kirjan perusidean?

Lopuksi: Ylösnoussut Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen monta kertaa 40 päivän kuluessa. Sitten hän nousi taivaaseen 500 seuraajansa silmien edessä, joista Magdalan Maria lienee ollut yksi. Apostolien teot 1:14 kertoo näin: ”He (opetuslapset) pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa.” Näissä sanoissa näemme vielä viimeisen vilahduksen Magdalan Mariasta.

 • Millainen luulette Marian loppuelämän olleen; mitä tehtäviä hän ehkä sai kristillisestä seurakunnasta?
 • Miettikää Marian elämänkaarta: nuoruus riivaajahenkien vallassa, kolme ihmeellistä vuotta Jeesuksen seurassa ja loppuelämää kristillisen seurakunnan keskellä. Mitä tästä elämänkaaresta ajattelette?
 • Mikä teidän mielestänne oli Marian elämän tarkoitus?

© www.raamattupiiri.fi